Update December

An update on the last weeks of the year!

In recent weeks, we have received a number of donations, which we are extremely happy about. Rather, the children and the people for whom it is intended are very happy with it!

For example, we received a pallet of notebooks, pens, clothing and clocks from Smans BV. On St Nicholas day, Brian started handing them out, which of course was doubly nice. But there is still plenty to take to schools in the coming months, when the Timmy Mouse books will also be handed out.

Last month and early this month, St. RCHF received a huge contribution from St. In de Vrijheid for the Wood Project. Many sacks (one sack is 60kg) have already gone to places, where people had no way of heating themselves. Sometimes people had tears in their eyes, when they received the woodblocks. Volunteers help to transport and deliver the wood.

 

 

We are already looking ahead. For instance, we have applied to Vreekens Zaden for the ‘Grow your own food’ project and will soon receive a much appreciated donation. This box of seeds will be carefully kept until the time of sowing arrives.

Every year, Brian brings Christmas presents to children from families and a children’s home. Thanks to a donation, he soon can put on the Father Christmas suit. Brian has 40 children in mind where he will go as Father Christmas to bring presents and treats.

This is how we slowly work towards the end of the year. But this end also has a beginning. We will again do our best in 2024 to get as much done as possible. Together with all our loyal donors, who give us the opportunity to be each other’s hands and feet. Hands to give and feet to go where others  often do not want to go.

Sincerely we would like to thank all the people who supported us last year! May you be well in the new year 2024. With gratitude in our hearts, we wish you very warm and happy holidays!

 

 

 

READ IN DUTCH

Een update van de laatste weken van het jaar!

Afgelopen weken hebben wij een aantal donaties gekregen, waar wij enorm blij mee zijn. Liever gezegd, de kinderen en de mensen voor wie het bedoeld is, heel blij mee zijn!

Zo mochten wij een heel pallet met o.a. notebooks, pennen, kleding en klokken ontvangen van Smans BV.  Op St. Nicholas day is Brian begonnen met het uitdelen ervan, wat natuurlijk dubbel leuk was. Maar er is nog genoeg om de komende maanden mee naar scholen te nemen, wanneer  ook de Timmetje Muis boeken gebracht worden.

Vorige maand en begin deze maand heeft de stichting een enorme bijdrage ontvangen van St. In de Vrijheid voor het Houtproject. Er zijn al vele zakken (een zak is 60kg) naar plekken gegaan, waar mensen geen mogelijkheid hadden om zich te verwarmen. Het hout werd werkelijk soms onder tranen ontvangen. Vrijwilligers helpen mee om het hout te vervoeren en af te leveren.

Elk jaar probeert Brian bij kinderen uit gezinnen en een kindertehuis een Kerstpresentje te brengen. Dankzij een donatie kan het Father Christmas pak tevoorschijn gehaald worden. Brian heeft 40 kinderen op het oog waar hij naartoe zal gaan.

Er wordt ook al naar voren gekeken. Zo hebben wij bij Vreekens Zaden een aanvraag voor het ‘Grow your own food’ gedaan en mogen wij binnenkort een zeer gewaardeerde donatie ontvangen. Deze doos met zaden zal zorgvuldig bewaard blijven totdat het moment van zaaien aangebroken is.

Zo werken we langzaam naar het einde van het jaar toe. Maar dit einde heeft ook weer een begin. Wij gaan in 2024 weer ons best doen om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Samen met alle trouwe donateurs, die ons de mogelijkheid geven om elkaars handen en voeten te kunnen zijn. Handen om te geven en voeten om daar te komen, waar anderen vaak niet naartoe willen gaan.

Wij willen van harte alle mensen die ons afgelopen jaar ondersteund hebben bedanken! Moge het jullie in het nieuwe jaar 2024 goed gaan. Met dankbaarheid in het hart wensen we jullie hele warme en fijne feestdagen!

 

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email