Great news and Happy New Year

Dag 2023, hallo 2024!! 💫🌟🥂
Een laatste bericht van St. RCHF om dit jaar langzaam achter ons te gaan laten en ons te richten op een nieuw jaar met een speciale betekenis. 2024 is een jubileum jaar! Het Timmetje Muis Educatief Project, dat binnen de stichting loopt, bestaat 10 jaar.
In 2014 gingen ruim 12.000 boekjes naar het oosten van Roemenië. Inmiddels hebben we een volledig leerprogramma voor het jonge kind ontwikkeld. Met Timmetje Muis in de hoofdrol komen taal, rekenen, lezen, Engelse woorden, geografie en voor de jongste leerlingen kijk- en leerplaten aan bod.
Onze hoofdsponsor voor al het werk binnen St. RCHF, JWJ Charmant Beheer BV, heeft ook vele jaren meegeholpen het Timmetje Muis project financieel te dragen. De bedrijven S & Q Europe BV en JWJ Charmant Beheer BV hebben meegeholpen om het afgelopen jaar het magische getal van 40.000 boekjes te kunnen halen. Tot zover “dag 2023”……. .
Wat betekent “hallo 2024” voor ons? 2024 zal voor ons op een waanzinnig positieve manier beginnen! S & Q Europe BV en JWJ Charmant Beheer BV hebben het Timmetje Muis Educatief Project opnieuw een boost gegeven. Concreet: ons plan om in dit jubileumjaar een dubbele uitgave te kunnen verwezenlijken kan doorgaan. Wij hebben op de laatste uitgave, het Timmetje Muis Combiboek de meest enthousiaste reacties tot nu toe gehad. Dat komt omdat dit boek het totale leerprogramma van de leerkrachten kan ondersteunen. In 2020 is het Oefenboek uitgebracht en het Combiboek sluit naadloos op dit werkboek aan. Er staan opdrachten in van alle onderwerpen uit het Combiboek. Deze twee boeken zullen dus in herdruk gaan.
We hebben nog veel te doen, maar we gaan vol vertrouwen verder!
Met deze plannen in het vooruitzicht gaan we het nieuwe jaar in en willen we iedereen een positief en succesvol 2024 toewensen!!!

 

Goodbye 2023, hello 2024!!!    💫🌟🥂

A final message from St RCHF to close the door of the past year and focus on a new year with special meaning. 2024 is an anniversary year! The Timmy Mouse Educational Project, which runs within the foundation, is 10 years old.

In 2014, over 12,000 school booklets went to eastern Romania. We have since developed a full learning program for the young child. Starring Timmy Mouse, it covers language, maths, reading, English words, geography and, for the youngest pupils, Look- and Learn material.

Our main sponsor for all the work within St RCHF, JWJ Charmant Beheer BV, has also helped financially support the Timmy Muis project for many years. The companies S & Q Europe BV and JWJ Charmant Beheer BV helped to reach the magic number of 40,000 booklets last year. So far “goodbye  2023″……. .

What means “hello 2024” for us? 2024 will start in an incredibly positive way! S&Q Europe BV and JWJ Charmant Beheer BV have given the Timmy Muis Educational Project another boost. Short version: our plan to be able to reprint two books in this anniversary year can go ahead. We have had the most enthusiastic response so far to the latest edition, the Timmy Mouse All-in-one Learning Book. The book supports the teaching program in school and that makes it so attractive to the teachers.

The Exercise Book was released in 2020 and the All-in-one-Learning Book fits seamlessly with this exercise book. The Exercise Book contains assignments from all the subjects in the All-in-one-Learning Book. So this successful combo will go into reprint.

We still have a lot to do, but we will proceed in good confidence!

With these plans ahead we move into the new year and we would like to wish everyone a positive and successful 2024!!!

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email